2. Phân loại tên miền như thế nào?

Theo ý nghĩa của tên miền, tên miền có thể được chia thành các loại sau:

STT Ký hiệu Ý nghĩa
1 .aero Tên miền dành cho ngành hàng không
2 .asia Tên miền Dành cho châu Á
3 .biz Tên miền dùng cho thương mại trực tuyến
4 .com Tên miền Website thương mại
5 .coop Tên miền dành cho các liên hiệp, liên đoàn, hợp tác xã
6 .edu Tên miền lĩnh vực giáo dục
7 .eu Tên miền dành cho khối liên minh châu Âu
8 .gov Tên miền sử dụng cho các tổ chức chính phủ
9 .health Tên miền tổ chức y tế, sức khỏe
10 .info Tên miền website thông tin
11 .mobile Tên miền dành cho lĩnh vực điện thoại
12 .museum Tên miền dành cho các bảo tàng
13 .name Tên miền dành cho các trang cá nhân
14 .net Tên miền các công ty về Network hay nhà cung cấp dịch vụ mạng
15 .mil Tên miền sử dụng cho quân đội
16 .org Tên miền dùng cho chính phủ hay các tổ chức...
17 .pro Tên miền cho các tổ chức nghề nghiệp
18 .tv Tên miền cho lĩnh vực truyền hình trực tuyến
19 .ws Tên miền sử dụng cho các tổ chức thương mại hoặc cá nhân (Samoa)