Danh sách Top 10 nhà cung cấp Hosting doanh nghiệp

Phí hàng tháng Dung lượng Băng thông
110.000đ 1200MB 30GB
Mức giá ưu đãi, tốc độ đường truyền ổn định, có thể cài đặt joomla, wordpress dễ dàng, hỗ trợ kỹ thuật tận tâm 24/7
Phí hàng tháng Dung lượng Băng thông
135.000đ 1400MB 35GB
Gói hosting doanh nghiệp S200, dung lượng nâng từ 1200MB lên 1400MB, Subdomain tăng gấp đôi từ 10 -> 20
Phí hàng tháng Dung lượng Băng thông
135.000đ 1100MB 20GB
Gói Hosting Silver Plus có email 40 địa chỉ, 20 subdomain, My SQL 4
Phí hàng tháng Dung lượng Băng thông
135.000đ 1100MB 20GB
FTP Account: 4, MySQL: 4, MSSQL 2005/2008: 4, Subdomain: 20, Alias/Park Domain: 20, Email POP3/webmail: 40
Phí hàng tháng Dung lượng Băng thông
100.000đ 1000MB 20GB
Gói Hosting doanh nghiep VN-L-02: Email 30, Có Plesk Control, Backup hàng tuần
Phí hàng tháng Dung lượng Băng thông
100.000đ 1000MB 20GB
Gói Hosting doanh nghiep PR3: Email 20, Database: 3, Sub-Domain: 7
Phí hàng năm Dung lượng Băng thông
1584.000đ/năm 1000MB 15GB
Mail box users: 50, My SQL server databases : 3, Sub-Domain: 10
Phí hàng năm Dung lượng Băng thông
200.000đ 1000MB 10GB
Gói Hosting doanh nghiệp STORE HOSTING: Hỗ trợ Cpanel/Direct Admin, Server mạnh, backup thường xuyên, ổn định
Phí hàng tháng Dung lượng Băng thông
110.000đ 500MB 20GB
Gói Hosting doanh nghiep Host Pro 1: Email 10, tài khoản FTP: 1, có PHP5, GD2 , MySQL 5, Sub-Domain: 5
Phí hàng năm Dung lượng Băng thông
120.000đ 1000MB 40GB
Gói Hosting doanh nghiep Advanced:Tài khoản FTP/Database: 4, Mail box: 30