Danh sách Top 10 nhà cung cấp Linux Hosting

Phí hàng tháng Dung lượng Băng thông
30.000đ 300MB 5GB
Tốc độ đường truyền trong nước và quốc tế thường xuyên được nâng cấp, Linux Hosting có thể cài đặt dễ dàng Joomla, Wordpress cực kỳ dễ dàng.
Phí hàng tháng Dung lượng Băng thông
36.000đ 300MB 5GB
Server đặt tại USA và Việt Nam với tốc độ đường truyền cao.
Phí hàng tháng Dung lượng Băng thông
32.000đ 300MB 6GB
Gói Linux Hosting B100: Linux CENTOS 5, CSDL MySQL databases 5, PHP4/5, GD2, DB MySQL: 1
Phí hàng tháng Dung lượng Băng thông
35.000đ 300MB 6GB
Linux CentOS, hỗ trợ cPanel quản lý hosting (ISPConfig - DotVN)
Phí hàng tháng Dung lượng Băng thông
36.000đ 300MB 5GB
Tất cả máy chủ đều hỗ trợ PHP5, MySQL, IonCube, Suhosin, Zen... và các Extension thông dụng
Phí hàng tháng Dung lượng Băng thông
36.000đ 300MB 5GB
Hệ điều hành: CENTOS 5, Ngôn ngữ hỗ trợ: PHP 5/Perl/GD2, Cơ sở dữ liệu: MySQL
Phí hàng năm Dung lượng Băng thông
594.000đ/năm 300MB 5GB
Server đặt tại Việt Nam, Domain: 1, Sub - domain: 3, Email: 10
Phí hàng tháng Dung lượng Băng thông
50.000đ 500MB 10GB
Gói Linux Hosting VN-L-01: Email 10, Domain: 1
Phí hàng năm Dung lượng Băng thông
60.000đ 600MB 15GB
Miễn phí Control panel quản lý dịch vụ (Plesk 9.5 và cPanel)